Afscheid - Kerkelijke uitvaart

Gelovig afscheid nemen bij een overlijden

Wanneer verdriet en rouw de mens treft, wil de Kerk op een bescheiden wijze mensen nabij zijn door te bidden voor de overledene en de familie.

Als christenen geloven wij in de boodschap dat “God zorgzaam met ons en onze overledene omgaat. Hij laat onze overledene en onszelf niet los. De dood is niet het definitieve einde. Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, geloven wij dat ook wij eens verrijzen met Hem.”

Onze gelovige gemeenschap wil u vanuit het paasgeloof troost en hoop bieden en helpen om gelovig afscheid te nemen in de uitvaartliturgie.