Vormselcatechese-algemene informatie

OVER DE VORMSELCATECHESE

1° De vormselviering(en) in onze Pastorale Eenheid vinden altijd plaats op de 4° paaszondag te 09.00 in de parochiekerk van Hees.

2° De jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar te volgen in het jaar dat ze gevormd worden. 

3° Alle voorbereidende samenkomsten voor de jongeren (een 8-tal) beginnen met de weekendviering te 9.30 u. in de kerk van Hees.
Daarna hebben we in de lokalen van het plaatselijk parochiecentrum een samenkomst van 10.30 u. tot ongeveer 12 u. 

4° Elk jaar in de maand juni informeert de Pastorale Eenheid Sint-Helena (het netwerk van de 9 parochies van Bilzen-Oost) zo ruim mogelijk over
- de datum van de vormselviering
- de mogelijkheid om deel te nemen.
Deze informatie wordt verspreid via de basisscholen en lokale contactpersonen of medewerk(st)ers van de Pastorale Eenheid.

5° Er is vooraf geen informatie-samenkomst voor ouders !
- Geinteresssede jongeren en ouders dienen zelf het initiatief te nemen om zich te informeren via de website: www.bilzen-oost.be.
- Wie wenst deel te nemen aan de vormselvoorbereiding dient zich vóór 1 september aan te melden via bovengenoemde website.
- Ouders die zich tijdig aangemeld hebben worden door de Pastorale Eenheid uitgenodigd voor een overleg-bijeenkomst met andere gezinnen die wensen deel te nemen
voor de bespreking van de vormsel-kalender en de praktische modaliteiten. 

6. U kan ook altijd rechtstreeks contact nemen met de Pastorale Eenheid (diaken Ludo of pastoor Thieu): zie aub. contactgegevens op de voorpagina van deze website.