Weekdagvieringen in onze Pastorale Eenheid

In de regel komen wij elke werkdag 
van maandag tot vrijdag
te 8.30 u. samen in de kerk van Martenslinde
(Martenslindestraat 35)
om samen het Woord van de Heer te beluisteren
en met Hem het Brood te breken.
Wegens de wegeniswerken in Martenslinde
gaan de weekdag-vieringen voorlopig (tot nader bericht) door
in de St-Catharinakerk te Mopertingen (Catarinastraat)
 
Als er op maandag in een van de parochies te 10.30 u.
een kermismaandagviering voor overledenen is
vervalt de gewone weekdagviering.
In geval van afwezigheid van de priesters
houden we een gebedsviering.