De Ziekenzalving

- Wij geven deze mens in Gods handen
- Het sacrament van de ziekenzalving
- De liturgie van het afscheid
- De voorbereiding
- De viering
- Aanvraagformulier

Wij geven deze mens in Gods handen.

"Bedenk mens dat uw aardse leven eindig is."
<Een korte beschouwing over ziekte en dood en de boodschap dat de parochiegmeenschap in deze moeilijke momenten meeleeft>