Het sacrament van de ziekenzalving

<Religieuse duiding van de ziekenzalving>