Bidden bij een overlijden

Bidden bij een overlijden

Als iemand thuis overlijdt en de familie verlangt dat er - vóór de overbrenging naar het funerarium - nog even gebeden wordt, kan men - op elk uur van de dag (nacht) - een parochiepriester contacteren.

Gebedswake op de vooravond

Omdat er steeds meer mensen die de rouwende familie willen nabij zijn, zich op de dag van het afscheid kunnen vrij maken, bestaat er in ons bisdom het gebruik en de gewoonte van een gebedswake op de vooravond van de uitvaart.
Vrienden, kennissen en sympathisanten vergezellen de familie met hun gebed en hun sympathiek op de moeilijke vooravond van het defintieve afscheid.

Gewoonlijk vindt deze gebedswake plaats op de vooravond te 19 u. in de plaatselijke parochiekerk.
Deze gebedswake wordt voorgegaan door plaatselijke gebedsleiders. Als de familie dat wenst kan zij een eigen inbreng hebben met teksten, gebeden en liederen.