De kerkelijke uitvaartdienst op de dag van het afscheid

De kerkelijke uitvaart kan op elke dag van de week, behalve op zon-en feesdagen. Ze vindt in de regel in ons bisdom altijd plaats in de parochiekerk te 10.30 u.
Een tweede uitvaart op die dag begint eventueel te 12 u.

Deze dienst wordt in de regel altijd geleid door een voorganger van het uitvaartteam van de Federatie. De plaatselijke parochie zorgt voor een organist, zangkoor, lectoren en acolieten. De voorganger komt altijd op voorhand op bezoek bij de familie om te spreken over het leven van de overledene en over de mogelijke inbreng van de familie (lezingen, gebeden, muziek, afscheidswoordje enz...) in het uitvaartdienst.

Indien de familie dat wenst kan de begroeting voor de uitvaart achteraan in de parochiekerk plaatsvinden.

Moet de uitvaartdienst plaatsvinden in de parochie waar de overledene woonde?

Dat is de gebruikelijke weg. Maar indien de overledene een sterkere band had met een andere parochiekerk, maken we - in de mate van het mogelijke - graag een uitzondering.

We hebben een priester in de familie of in onze vriendenkring?

Indien er een priester is in de familie of de kennissenkring, mag deze gerust de uitvaartdienst voorgaan en de homilie verzorgen.

Na de uitvaartdienst ...

Indien de teraardebestelling dadelijk na de uitvaartdienst op de plaatselijke begraafplaats plaats vindt, gaat er een voorganger van het uitvaartteam mee voor een afscheidsgebed en zegen.